SYSTEMYZABEZPIECZEŃ.EU

Kontrola dostępu i rejestracja zasu pracy

kdW dzisiejszych czasach co raz większy nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu pracy. Dzięki zastosowaniu systemów kontroli dostępu możemy spełnić jednocześnie te dwa warunki.

Na naszą ofertę w dziedzinie kontroli dostępu składają się produkty i systemy , które umożliwiają właściwym osobom dostęp do właściwych miejsc we właściwym czasie. Oferowane przez nas systemy kontroli dostępu można łatwo integrować z systemami SSWiN oraz CCTV co pozwala stworzyć zintegrowaną infrastrukturę zabezpieczeń opartą określonej zależności.

System kontroli dostępu zamontowany u odbiorcy dobierany jest na podstawie informacji zebranych podczas oględzin obiektu oraz rozmowy z inwestorem. Wieloletnia praktyka pozwala na dobór i zaprojektowanie instalacji, która w stu procentach spełni oczekiwania odbiorcy oraz pozwoli na ewentualną rozbudowę lub integracje z innym systemem (np. rejestracji czasy pracy, alarmowym).

Dzięki zastosowaniu połączeń internetowych w instalacjach kontroli dostępu możliwe jest stworzenie sieci obejmującej budynki znajdujące się w dowolnej odległości, a co za tym idzie jednemu użytkownikowi można dać dostęp do dowolnego pomieszczenia lub zdefiniować obszary na których może się poruszać.

Duże możliwości układów pozwalają również na wydawanie przepustek czasowych lub określanie siatek godzin, w których dana osoba ma dostęp do określonych miejsc.
System można skonfigurować tak by po każdej rejestracji dane spływały na jeden serwer co pozwala określić dokładną datę otwarcia drzwi przez dana osobę oraz aktualne położenie pracownika przemieszczającego się miedzy budynkami.

Nasza oferta w tej dziedzinie pozwoli znaleźć optymalny produkt dla każdego klienta – bez względu na to czy chodzi o dostęp przy jednych drzwiach , czy też o zapewnienie bezpieczeństwa w dużym przedsiębiorstwie gdzie liczba drzwi i kart liczona jest w tysiącach sztuk.
Podstawowe zalety systemów kontroli dostępu:

  • kontrola osób upoważnionych do przebywania na terenie firmy lub jej obszarów objętych szczególną ochroną
  • ograniczenie dostępu do poufnych danych lub wartościowych rzeczy znajdujących się w firmie
  • możliwość zdefiniowania różnych poziomów dostępu
  • integracja z systemami alarmowymi
  • przez zastosowanie elementów identyfikacyjnych systemy kontroli dostępu chronią pracowników oraz klientów na terenie firmy
  • możliwość dowolnego przetwarzania danych uzyskanych z systemu kontroli
  • możliwość zintegrowania z innymi systemami takimi jak systemy alarmowe, telewizja przemysłowa, sterowanie klimatyzacją itp.
  • możliwość sygnalizowania w przypadku nieautoryzowanego dostępu (niewłaściwa karta zbliżeniowa, wejście siłowe itp)
  • system współpracuje z czujnikami otwarcia drzwi oraz przyciskami ewakuacyjnymi

Proponowane przez nas rozwiązania pozwolą Państwu na spokojną pracę, bez obaw o utratę zarówno mienia jak i myśli technicznej. Kontrola dostępu daje możliwość oceny skuteczności kadry pracowniczej, podniesienie wydajności, a co za tym idzie obniżenie strat wynikających z nierzetelnego realizowania obowiązków zawodowych.